สรุป WVW ประจำสัปดาห์ โซน EU รอบ 2 กันยายน 2016 – 9 กันยายน 2016

สรุปผลคะแนน

Tier 1

Far Shiverpeaks (Fissure of Woe, Whiteside Ridge)

 • คะแนนรวม: 401,002
 • ฆ่า: 49,336
 • ตาย: 44,106
 • อัตราส่วน: 1.11

Piken Square (Blacktide)

 • คะแนนรวม: 361,380
 • ฆ่า: 44,055
 • ตาย: 49,600
 • อัตราส่วน: 0.88

Desolation

 • คะแนนรวม: 266,049
 • ฆ่า: 23,160
 • ตาย: 26,643
 • อัตราส่วน: 0.86

Tier 2

Jade Sea [FR] (Arborstone [FR])

 • คะแนนรวม: 419,684
 • ฆ่า: 38,473
 • ตาย: 38,208
 • อัตราส่วน: 1.00

Seafarer’s Rest (Ruins of Surmia)

 • คะแนนรวม: 251,366
 • ฆ่า: 25,282
 • ตาย: 28,876
 • อัตราส่วน: 0.87

Riverside [DE]

 • คะแนนรวม: 284,074
 • ฆ่า: 26,017
 • ตาย: 26,494
 • อัตราส่วน: 0.98

Tier 3

Abaddon’s Mouth [DE] (Dzagonur [DE])

 • คะแนนรวม: 337,136
 • ฆ่า: 28,552
 • ตาย: 43,688
 • อัตราส่วน: 0.65

Elona Reach [DE]

 • คะแนนรวม: 268,634
 • ฆ่า: 25,402
 • ตาย: 27,598
 • อัตราส่วน: 0.92

Gandara (Underworld)

 • คะแนนรวม: 384,020
 • ฆ่า: 43,832
 • ตาย: 30,536
 • อัตราส่วน: 1.43

Tier 4

Vizunah Square [FR] (Fort Ranik [FR], Augury Rock [FR])

 • คะแนนรวม: 395,992
 • ฆ่า: 34,424
 • ตาย: 51,871
 • อัตราส่วน: 0.66

Kodash [DE]

 • คะแนนรวม: 278,394
 • ฆ่า: 40,134
 • ตาย: 26,586
 • อัตราส่วน: 1.50

Baruch Bay [SP]

 • คะแนนรวม: 336,556
 • ฆ่า: 33,282
 • ตาย: 34,830
 • อัตราส่วน: 0.95

Tier 5

Drakkar Lake [DE] (Miller’s Sound [DE])

 • คะแนนรวม: 352162
 • ฆ่า: 30,459
 • ตาย: 39,261
 • อัตราส่วน: 0.77

Gunnar’s Hold (Vabbi)

 • คะแนนรวม: 232,679
 • ฆ่า: 20,013
 • ตาย: 20,385
 • อัตราส่วน: 0.98

Aurora Glade (Ring of Fire)

 • คะแนนรวม: 382,745
 • ฆ่า: 40,362
 • ตาย: 34,930
 • อัตราส่วน: 1.15

Comments

comments