สรุป WVW ประจำสัปดาห์ โซน EU รอบ 16 กันยายน 2016 – 23 กันยายน 2016

สรุปผลคะแนน

Tier 1

Piken Square (Blacktide)

 • คะแนนรวม: 442,112
 • ฆ่า: 54,049
 • ตาย: 37,652
 • อัตราส่วน: 1.44

Vizunah Square [FR] (Fort Ranik [FR], Augury Rock [FR])

 • คะแนนรวม: 326,372
 • ฆ่า: 30,167
 • ตาย: 50,570
 • อัตราส่วน: 0.60

Jade Sea [FR] (Arborstone [FR])

 • คะแนนรวม: 302,786
 • ฆ่า: 42,609
 • ตาย: 43,199
 • อัตราส่วน: 0.99

Tier 2

Baruch Bay [SP]

 • คะแนนรวม: 280,552
 • ฆ่า: 23,198
 • ตาย: 39,011
 • อัตราส่วน: 0.59

Kodash [DE]

 • คะแนนรวม: 235,589
 • ฆ่า: 20,656
 • ตาย: 25,790
 • อัตราส่วน: 0.80

Far Shiverpeaks (Fissure of Woe, Whiteside Ridge)

 • คะแนนรวม: 446,405
 • ฆ่า: 50,239
 • ตาย: 33,334
 • อัตราส่วน: 1.51

Tier 3

Elona Reach [DE]

 • คะแนนรวม: 299,317
 • ฆ่า: 18,335
 • ตาย: 24,168
 • อัตราส่วน: 0.76

Seafarer’s Rest (Ruins of Surmia)

 • คะแนนรวม: 233,902
 • ฆ่า: 16,457
 • ตาย: 21,982
 • อัตราส่วน: 0.75

Gandara (Underworld)

 • คะแนนรวม: 373,232
 • ฆ่า: 33,317
 • ตาย: 24,976
 • อัตราส่วน: 1.33

Tier 4

Drakkar Lake [DE] (Miller’s Sound [DE])

 • คะแนนรวม: 294,255
 • ฆ่า: 15,451
 • ตาย: 32,598
 • อัตราส่วน: 0.47

Desolation

 • คะแนนรวม: 324,399
 • ฆ่า: 29,802
 • ตาย: 19,907
 • อัตราส่วน: 1.50

Riverside [DE]

 • คะแนนรวม: 304,127
 • ฆ่า: 27,481
 • ตาย: 23,394
 • อัตราส่วน: 1.17

Tier 5

Gunnar’s Hold (Vabbi)

 • คะแนนรวม: 177,059
 • ฆ่า: 13,249
 • ตาย: 15,510
 • อัตราส่วน: 0.85

Aurora Glade (Ring of Fire)

 • คะแนนรวม: 320,753
 • ฆ่า: 27,196
 • ตาย: 33,975
 • อัตราส่วน: 0.80

Abaddon’s Mouth [DE] (Dzagonur [DE])

 • คะแนนรวม: 426,594
 • ฆ่า: 35,630
 • ตาย: 29,884
 • อัตราส่วน: 1.19

Comments

comments