สรุป WVW ประจำสัปดาห์ โซน NA รอบ 2 กันยายน 2016 – 9 กันยายน 2016

สรุปผลคะแนน

Tier 1

Tarnished Coast (Kaineng)

 • คะแนนรวม: 301,080
 • ฆ่า: 36,086
 • ตาย: 41955
 • อัตราส่วน: 0.86

Dragonbrand

 • คะแนนรวม: 279,477
 • ฆ่า: 18,248
 • ตาย: 26,384
 • อัตราส่วน: 0.69

Blackgate

 • คะแนนรวม: 398,601
 • ฆ่า: 46,729
 • ตาย: 36,928
 • อัตราส่วน: 1.26

Tier 2

Jade Quarry

 • คะแนนรวม: 301,504
 • ฆ่า: 25,821
 • ตาย: 27,060
 • อัตราส่วน: 0.95

Maguuma (Borlis Pass)

 • คะแนนรวม: 360,553
 • ฆ่า: 41,603
 • ตาย: 32,131
 • อัตราส่วน: 1.29

Fort Aspenwood (Sanctum of Rall)

 • คะแนนรวม: 301,242
 • ฆ่า: 22,162
 • ตาย: 34,120
 • อัตราส่วน: 0.64

Tier 3

Yak’s Bend (Ferguson’s Crossing)

 • คะแนนรวม: 414,766
 • ฆ่า: 44,217
 • ตาย: 40,003
 • อัตราส่วน: 1.10

Sea of Sorrows (Isle of Janthir)

 • คะแนนรวม: 292,003
 • ฆ่า: 27,594
 • ตาย: 30,624
 • อัตราส่วน: 0.90

Stormbluff Isle (Gate of Madness)

 • คะแนนรวม: 290107
 • ฆ่า: 30,046
 • ตาย: 35,487
 • อัตราส่วน: 0.84

Tier 4

Northern Shiverpeaks (Devona’s Rest, Darkhaven)

 • คะแนนรวม: 361,252
 • ฆ่า: 42,730
 • ตาย: 40,633
 • อัตราส่วน: 1.05

Crystal Desert (Sorrow’s Furnace, Anvil Rock)

 • คะแนนรวม: 335,208
 • ฆ่า: 37,474
 • ตาย: 42,437
 • อัตราส่วน: 0.88

Henge of Denravi (Eredon Terrace, Ehmry Bay)

 • คะแนนรวม: 334,567
 • ฆ่า: 35,064
 • ตาย: 36,710
 • อัตราส่วน: 0.95

Comments

comments