สรุป WVW ประจำสัปดาห์ โซน NA รอบ 16 กันยายน 2016 – 23 กันยายน 2016

สรุปผลคะแนน

Tier 1

Blackgate

 • คะแนนรวม: 338,515
 • ฆ่า: 32,002
 • ตาย: 35,579
 • อัตราส่วน: 0.90

Maguuma (Borlis Pass)

 • คะแนนรวม: 382,102
 • ฆ่า: 49,082
 • ตาย: 39,801
 • อัตราส่วน: 1.23

Tarnished Coast (Kaineng)

 • คะแนนรวม: 288,077
 • ฆ่า: 26,909
 • ตาย: 36,193
 • อัตราส่วน: 0.74

Tier 2

Dragonbrand

 • คะแนนรวม: 220,479
 • ฆ่า: 12,139
 • ตาย: 16,676
 • อัตราส่วน: 0.73

Yak’s Bend (Ferguson’s Crossing)

 • คะแนนรวม: 424,764
 • ฆ่า: 28,831
 • ตาย: 34,223
 • อัตราส่วน: 0.84

Jade Quarry

 • คะแนนรวม: 272,284
 • ฆ่า: 31,110
 • ตาย: 24,202
 • อัตราส่วน: 1.29

Tier 3

Stormbluff Isle (Gate of Madness)

 • คะแนนรวม: 294,576
 • ฆ่า: 24,270
 • ตาย: 28,720
 • อัตราส่วน: 0.85

Crystal Desert (Anvil Rock, Sorrow’s Furnace)

 • คะแนนรวม: 279,463
 • ฆ่า: 24,445
 • ตาย: 34,197
 • อัตราส่วน: 0.71

Fort Aspenwood (Sanctum of Rall)

 • คะแนนรวม: 384,073
 • ฆ่า: 38,509
 • ตาย: 27,980
 • อัตราส่วน: 1.38

Tier 4

Northern Shiverpeaks (Darkhaven, Devona’s Rest)

 • คะแนนรวม: 335,831
 • ฆ่า: 34,856
 • ตาย: 34,129
 • อัตราส่วน: 1.02

Henge of Denravi (Ehmry Bay, Eredon Terrace)

 • คะแนนรวม: 309,038
 • ฆ่า: 25,431
 • ตาย: 32,033
 • อัตราส่วน: 0.79

Sea of Sorrows (Isle of Janthir)

 • คะแนนรวม: 312,919
 • ฆ่า: 26,882
 • ตาย: 24,550
 • อัตราส่วน: 1.09

Comments

comments