สรุป WVW ประจำสัปดาห์ โซน EU รอบ 24 กันยายน 2016 – 30 กันยายน 2016

สรุปผลคะแนน

Tier 1

Baruch Bay [SP]

 • คะแนนรวม: 276,299
 • ฆ่า: 21,741
 • ตาย: 36,453
 • อัตราส่วน: 0.60

Far Shiverpeaks (Fissure of Woe, Whiteside Ridge)

 • คะแนนรวม: 355,682
 • ฆ่า: 47,889
 • ตาย: 43,737
 • อัตราส่วน: 1.09

Piken Square (Blacktide)

 • คะแนนรวม: 411,313
 • ฆ่า: 53,522
 • ตาย: 47,363
 • อัตราส่วน: 1.13

Tier 2

Vizunah Square [FR] (Fort Ranik [FR], Augury Rock [FR])

 • คะแนนรวม: 391,269
 • ฆ่า: 30,268
 • ตาย: 49,566
 • อัตราส่วน: 0.61

Gandara (Underworld)

 • คะแนนรวม: 337,397
 • ฆ่า: 46,868
 • ตาย: 36,457
 • อัตราส่วน: 1.29

Desolation

 • คะแนนรวม: 279,071
 • ฆ่า: 28,318
 • ตาย: 22,979
 • อัตราส่วน: 1.23

Tier 3

Kodash [DE]

 • คะแนนรวม: 273,568
 • ฆ่า: 24,277
 • ตาย: 27,064
 • อัตราส่วน: 0.90

Jade Sea [FR] (Arborstone [FR])

 • คะแนนรวม: 408,583
 • ฆ่า: 33,057
 • ตาย: 33,054
 • อัตราส่วน: 1.00

Riverside [DE]

 • คะแนนรวม: 248,102
 • ฆ่า: 19,992
 • ตาย: 20,764
 • อัตราส่วน: 0.96

Tier 4

Seafarer’s Rest (Ruins of Surmia)

 • คะแนนรวม: 210,197
 • ฆ่า: 13,835
 • ตาย: 17,668
 • อัตราส่วน: 0.78

Abaddon’s Mouth [DE] (Dzagonur [DE])

 • คะแนนรวม: 413,184
 • ฆ่า: 33,422
 • ตาย: 33,640
 • อัตราส่วน: 0.99

Elona Reach [DE]

 • คะแนนรวม: 289,634
 • ฆ่า: 26,769
 • ตาย: 26,014
 • อัตราส่วน: 1.03

Tier 5

Gunnar’s Hold (Vabbi)

 • คะแนนรวม: 167,310
 • ฆ่า: 13,288
 • ตาย: 14,282
 • อัตราส่วน: 0.93

Drakkar Lake [DE] (Miller’s Sound [DE])

 • คะแนนรวม: 365,318
 • ฆ่า: 26,706
 • ตาย: 29,253
 • อัตราส่วน: 0.91

Aurora Glade (Ring of Fire)

 • คะแนนรวม: 369,448
 • ฆ่า: 29,386
 • ตาย: 28,946
 • อัตราส่วน: 1.02

Comments

comments