สรุป WVW ประจำสัปดาห์ โซน EU รอบ 1 ตุลาคม 2016 – 7 ตุลาคม 2016

สรุปผลคะแนน

Tier 1

Jade Sea [FR] (Arborstone [FR])

 • คะแนนรวม: 310,941
 • ฆ่า: 32,354
 • ตาย: 50,053
 • อัตราส่วน: 0.65

Far Shiverpeaks (Fissure of Woe, Whiteside Ridge)

 • คะแนนรวม: 416,561
 • ฆ่า: 62,935
 • ตาย: 46,124
 • อัตราส่วน: 1.36

Piken Square (Blacktide)

 • คะแนนรวม: 383,609
 • ฆ่า: 47,769
 • ตาย: 51,353
 • อัตราส่วน: 0.93

Tier 2

Gandara (Underworld)

 • คะแนนรวม: 327,175
 • ฆ่า: 52,586
 • ตาย: 43,280
 • อัตราส่วน: 1.22

Baruch Bay [SP]

 • คะแนนรวม: 322,246
 • ฆ่า: 34,708
 • ตาย: 36,958
 • อัตราส่วน: 0.94

Vizunah Square [FR] (Fort Ranik [FR], Augury Rock [FR])

 • คะแนนรวม: 408,382
 • ฆ่า: 39,067
 • ตาย: 50,909
 • อัตราส่วน: 0.77

Tier 3

Elona Reach [DE]

 • คะแนนรวม: 312,197
 • ฆ่า: 22,260
 • ตาย: 31,457
 • อัตราส่วน: 0.71

Desolation

 • คะแนนรวม: 305,079
 • ฆ่า: 26,274
 • ตาย: 24,206
 • อัตราส่วน: 1.09

Kodash [DE]

 • คะแนนรวม: 329,068
 • ฆ่า: 34,455
 • ตาย: 30,904
 • อัตราส่วน: 1.11

Tier 4

Aurora Glade (Ring of Fire)

 • คะแนนรวม: 284,744
 • ฆ่า: 22,140
 • ตาย: 33,051
 • อัตราส่วน: 0.67

Riverside [DE]

 • คะแนนรวม: 369,120
 • ฆ่า: 40,107
 • ตาย: 25,192
 • อัตราส่วน: 1.59

Abaddon’s Mouth [DE] (Dzagonur [DE])

 • คะแนนรวม: 325,421
 • ฆ่า: 32,387
 • ตาย: 40,596
 • อัตราส่วน: 0.80

Tier 5

Gunnar’s Hold (Vabbi)

 • คะแนนรวม: 191,030
 • ฆ่า: 16,153
 • ตาย: 16,694
 • อัตราส่วน: 0.97

Drakkar Lake [DE] (Miller’s Sound [DE])

 • คะแนนรวม: 418,167
 • ฆ่า: 26,206
 • ตาย: 32,186
 • อัตราส่วน: 0.81

Seafarer’s Rest (Ruins of Surmia)

 • คะแนนรวม: 289,843
 • ฆ่า: 24,918
 • ตาย: 21,455
 • อัตราส่วน: 1.16

Comments

comments