สรุป WVW ประจำสัปดาห์ โซน EU รอบ 15 ตุลาคม 2016 – 21 ตุลาคม 2016

สรุปผลคะแนน

Tier 1

Jade Sea [FR] (Arborstone [FR])

 • คะแนนรวม: 317,122
 • ฆ่า: 33,084
 • ตาย: 47,836
 • อัตราส่วน: 0.69

Piken Square (Blacktide)

 • คะแนนรวม: 330,269
 • ฆ่า: 37,130
 • ตาย: 44,769
 • อัตราส่วน: 0.83

Far Shiverpeaks (Fissure of Woe, Whiteside Ridge)

 • คะแนนรวม: 420,926
 • ฆ่า: 58,553
 • ตาย: 40,019
 • อัตราส่วน: 1.46

Tier 2

Kodash [DE]

 • คะแนนรวม: 305,409
 • ฆ่า: 34,126
 • ตาย: 25,915
 • อัตราส่วน: 1.32

Baruch Bay [SP]

 • คะแนนรวม: 311,217
 • ฆ่า: 26,815
 • ตาย: 30,607
 • อัตราส่วน: 0.88

Abaddon’s Mouth [DE] (Dzagonur [DE])

 • คะแนนรวม: 352,802
 • ฆ่า: 32,252
 • ตาย: 40,568
 • อัตราส่วน: 0.80

Tier 3

Aurora Glade (Ring of Fire)

 • คะแนนรวม: 265,693
 • ฆ่า: 25,136
 • ตาย: 30,714
 • อัตราส่วน: 0.82

Vizunah Square [FR] (Fort Ranik [FR], Augury Rock [FR])

 • คะแนนรวม: 368,674
 • ฆ่า: 31,635
 • ตาย: 43,559
 • อัตราส่วน: 0.73

Riverside [DE]

 • คะแนนรวม: 332,636
 • ฆ่า: 35,595
 • ตาย: 21,772
 • อัตราส่วน: 1.63

Tier 4

Drakkar Lake [DE] (Miller’s Sound [DE])

 • คะแนนรวม: 248,143
 • ฆ่า: 16,041
 • ตาย: 32,763
 • อัตราส่วน: 0.49

Elona Reach [DE]

 • คะแนนรวม: 293,623
 • ฆ่า: 23,853
 • ตาย: 28,878
 • อัตราส่วน: 0.83

Gandara (Underworld)

 • คะแนนรวม: 401,488
 • ฆ่า: 43,455
 • ตาย: 25,391
 • อัตราส่วน: 1.71

Tier 5

Gunnar’s Hold (Vabbi)

 • คะแนนรวม: 198,528
 • ฆ่า: 9,075
 • ตาย: 15,780
 • อัตราส่วน: 0.58

Seafarer’s Rest (Ruins of Surmia)

 • คะแนนรวม: 242,916
 • ฆ่า: 16,975
 • ตาย: 22,974
 • อัตราส่วน: 0.74

Desolation

 • คะแนนรวม: 408,191
 • ฆ่า: 28,342
 • ตาย: 17,695
 • อัตราส่วน: 1.60

Comments

comments