สรุป WVW ประจำสัปดาห์ โซน EU รอบ 22 ตุลาคม 2016 – 28 ตุลาคม 2016

สรุปผลคะแนน

Tier 1

Piken Square (Blacktide)

 • คะแนนรวม: 355,243
 • ฆ่า: 35,922
 • ตาย: 42,755
 • อัตราส่วน: 0.84

Gandara (Underworld)

 • คะแนนรวม: 290,746
 • ฆ่า: 30,661
 • ตาย: 36,914
 • อัตราส่วน: 0.83

Far Shiverpeaks (Fissure of Woe, Whiteside Ridge)

 • คะแนนรวม: 393,013
 • ฆ่า: 49,509
 • ตาย: 39,708
 • อัตราส่วน: 1.25

Tier 2

Jade Sea [FR] (Arborstone [FR])

 • คะแนนรวม: 414,552
 • ฆ่า: 59,200
 • ตาย: 43,961
 • อัตราส่วน: 1.35

Baruch Bay [SP]

 • คะแนนรวม: 288,614
 • ฆ่า: 28,819
 • ตาย: 30,851
 • อัตราส่วน: 0.93

Vizunah Square [FR] (Fort Ranik [FR], Augury Rock [FR])

 • คะแนนรวม: 342,968
 • ฆ่า: 37,053
 • ตาย: 54,962
 • อัตราส่วน: 0.67

Tier 3

Riverside [DE]

 • คะแนนรวม: 296,348
 • ฆ่า: 25,374
 • ตาย: 19,973
 • อัตราส่วน: 1.27

Abaddon’s Mouth [DE] (Dzagonur [DE])

 • คะแนนรวม: 351,499
 • ฆ่า: 24,795
 • ตาย: 35,155
 • อัตราส่วน: 0.71

Kodash [DE]

 • คะแนนรวม: 290,666
 • ฆ่า: 27,929
 • ตาย: 26,233
 • อัตราส่วน: 1.06

Tier 4

Desolation

 • คะแนนรวม: 314,415
 • ฆ่า: 29,047
 • ตาย: 20,916
 • อัตราส่วน: 1.39

Elona Reach [DE]

 • คะแนนรวม: 303,545
 • ฆ่า: 23,078
 • ตาย: 26,105
 • อัตราส่วน: 0.88

Aurora Glade (Ring of Fire)

 • คะแนนรวม: 290,489
 • ฆ่า: 21,370
 • ตาย: 29,150
 • อัตราส่วน: 0.73

Tier 5

Gunnar’s Hold (Vabbi)

 • คะแนนรวม: 228,025
 • ฆ่า: 12,997
 • ตาย: 14,235
 • อัตราส่วน: 0.91

Drakkar Lake [DE] (Miller’s Sound [DE])

 • คะแนนรวม: 337,008
 • ฆ่า: 19,427
 • ตาย: 27,213
 • อัตราส่วน: 0.71

Seafarer’s Rest (Ruins of Surmia)

 • คะแนนรวม: 305,304
 • ฆ่า: 23,970
 • ตาย: 17,253
 • อัตราส่วน: 1.39

Comments

comments