สรุป WVW ประจำสัปดาห์ โซน EU รอบ 8 ตุลาคม 2016 – 14 ตุลาคม 2016

สรุปผลคะแนน

Tier 1

Vizunah Square [FR] (Fort Ranik [FR], Augury Rock [FR])

  • คะแนนรวม: 306,963
  • ฆ่า: 23,452
  • ตาย: 55,223
  • อัตราส่วน: 0.42

Far Shiverpeaks (Fissure of Woe, Whiteside Ridge)

  • คะแนนรวม: 458,897
  • ฆ่า: 77,956
  • ตาย: 43,545
  • อัตราส่วน: 1.79

Piken Square (Blacktide)

  • คะแนนรวม: 351,245
  • ฆ่า: 46,475
  • ตาย: 53,781
  • อัตราส่วน: 0.86

Tier 2

Kodash [DE]

  • คะแนนรวม: 308,030
  • ฆ่า: 33,995
  • ตาย: 33,323
  • อัตราส่วน: 1.02

Jade Sea [FR] (Arborstone [FR])

  • คะแนนรวม: 349,362
  • ฆ่า: 47,508
  • ตาย: 44,588
  • อัตราส่วน: 1.07

Baruch Bay [SP]

  • คะแนนรวม: 361,554
  • ฆ่า: 33,933
  • ตาย: 42,658
  • อัตราส่วน: 0.80

Tier 3

Desolation

  • คะแนนรวม: 285,626
  • ฆ่า: 28,200
  • ตาย: 29,492
  • อัตราส่วน: 0.96

Riverside [DE]

  • คะแนนรวม: 296,033
  • ฆ่า: 26,743
  • ตาย: 28,593
  • อัตราส่วน: 0.94

Gandara (Underworld)

  • คะแนนรวม: 388,720
  • ฆ่า: 40,150
  • ตาย: 40,577
  • อัตราส่วน: 0.99

Tier 4

Elona Reach [DE]

  • คะแนนรวม: 305,586
  • ฆ่า: 26,037
  • ตาย: 29,055
  • อัตราส่วน: 0.90

Seafarer’s Rest (Ruins of Surmia)

  • คะแนนรวม: 238,794
  • ฆ่า: 24,431
  • ตาย: 24,235
  • อัตราส่วน: 1.01

Abaddon’s Mouth [DE] (Dzagonur [DE])

  • คะแนนรวม: 410,138
  • ฆ่า: 36,813
  • ตาย: 37,881
  • อัตราส่วน: 0.97

Tier 5

Gunnar’s Hold (Vabbi)

  • คะแนนรวม: 194,944
  • ฆ่า: 13,541
  • ตาย: 16,310
  • อัตราส่วน: 0.83

Drakkar Lake [DE] (Miller’s Sound [DE])

  • คะแนนรวม: 322,392
  • ฆ่า: 27,360
  • ตาย: 34,586
  • อัตราส่วน: 0.79

Aurora Glade (Ring of Fire)

  • คะแนนรวม: 408,023
  • ฆ่า: 36,589
  • ตาย: 29,874
  • อัตราส่วน: 1.22

Comments

comments