สรุป WVW ประจำสัปดาห์ โซน NA รอบ 24 กันยายน 2016 – 30 กันยายน 2016

สรุปผลคะแนน

Tier 1

Blackgate

 • คะแนนรวม: 334,531
 • ฆ่า: 32,422
 • ตาย: 32,195
 • อัตราส่วน: 1.01

Yak’s Bend (Ferguson’s Crossing)

 • คะแนนรวม: 328,854
 • ฆ่า: 29,482
 • ตาย: 47,826
 • อัตราส่วน: 0.62

Maguuma (Borlis Pass)

 • คะแนนรวม: 371,442
 • ฆ่า: 54,643
 • ตาย: 40,438
 • อัตราส่วน: 1.35

Tier 2

Fort Aspenwood (Sanctum of Rall)

 • คะแนนรวม: 309,480
 • ฆ่า: 23,194
 • ตาย: 34,636
 • อัตราส่วน: 0.67

Jade Quarry

 • คะแนนรวม: 276,757
 • ฆ่า: 28,317
 • ตาย: 27,412
 • อัตราส่วน: 1.03

Tarnished Coast (Kaineng)

 • คะแนนรวม: 373,983
 • ฆ่า: 38,574
 • ตาย: 31,494
 • อัตราส่วน: 1.22

Tier 3

Sea of Sorrows (Isle of Janthir)

 • คะแนนรวม: 300,400
 • ฆ่า: 22,105
 • ตาย: 26,780
 • อัตราส่วน: 0.83

Stormbluff Isle (Gate of Madness)

 • คะแนนรวม: 348,704
 • ฆ่า: 29,250
 • ตาย: 27,520
 • อัตราส่วน: 1.06

Dragonbrand

 • คะแนนรวม: 250,129
 • ฆ่า: 16,590
 • ตาย: 16,652
 • อัตราส่วน: 1.00

Tier 4

Henge of Denravi (Ehmry Bay, Eredon Terrace)

 • คะแนนรวม: 308,497
 • ฆ่า: 24,619
 • ตาย: 29,673
 • อัตราส่วน: 0.83

Crystal Desert (Anvil Rock, Sorrow’s Furnace)

 • คะแนนรวม: 296,211
 • ฆ่า: 30,296
 • ตาย: 40,214
 • อัตราส่วน: 0.75

Northern Shiverpeaks (Darkhaven, Devona’s Rest)

 • คะแนนรวม: 381,396
 • ฆ่า: 45,622
 • ตาย: 34,498
 • อัตราส่วน: 1.32

Comments

comments