สรุป WVW ประจำสัปดาห์ โซน NA รอบ 8 ตุลาคม 2016 – 14 ตุลาคม 2016

สรุปผลคะแนน

Tier 1

Jade Quarry

 • คะแนนรวม: 297,547
 • ฆ่า: 29,626
 • ตาย: 27,548
 • อัตราส่วน: 1.08

Blackgate

 • คะแนนรวม: 345,901
 • ฆ่า: 37,972
 • ตาย: 30,942
 • อัตราส่วน: 1.23

Yak’s Bend (Ferguson’s Crossing)

 • คะแนนรวม: 323,465
 • ฆ่า: 23,537
 • ตาย: 36,413
 • อัตราส่วน: 0.65

Tier 2

Fort Aspenwood (Sanctum of Rall)

 • คะแนนรวม: 315,395
 • ฆ่า: 25,314
 • ตาย: 31,143
 • อัตราส่วน: 0.81

Tarnished Coast (Kaineng)

 • คะแนนรวม: 314,617
 • ฆ่า: 33,406
 • ตาย: 42,408
 • อัตราส่วน: 0.79

Maguuma (Borlis Pass)

 • คะแนนรวม: 375,723
 • ฆ่า: 48,658
 • ตาย: 37,236
 • อัตราส่วน: 1.31

Tier 3

Sea of Sorrows (Isle of Janthir)

 • คะแนนรวม: 296,006
 • ฆ่า: 29,706
 • ตาย: 30,359
 • อัตราส่วน: 0.98

Stormbluff Isle (Gate of Madness)

 • คะแนนรวม: 319,143
 • ฆ่า: 35,690
 • ตาย: 37,779
 • อัตราส่วน: 0.94

Northern Shiverpeaks (Darkhaven, Devona’s Rest)

 • คะแนนรวม: 394,641
 • ฆ่า: 41,519
 • ตาย: 42,872
 • อัตราส่วน: 0.97

Tier 4

Crystal Desert (Anvil Rock, Sorrow’s Furnace)

 • คะแนนรวม: 317,648
 • ฆ่า: 30,251
 • ตาย: 38,433
 • อัตราส่วน: 0.79

Dragonbrand

 • คะแนนรวม: 246,953
 • ฆ่า: 20,108
 • ตาย: 17,522
 • อัตราส่วน: 1.15

Henge of Denravi (Ehmry Bay, Eredon Terrace)

 • คะแนนรวม: 382,924
 • ฆ่า: 35,597
 • ตาย: 33,814
 • อัตราส่วน: 1.05

Comments

comments