สรุป WVW ประจำสัปดาห์ โซน NA รอบ 15 ตุลาคม 2016 – 21 ตุลาคม 2016

สรุปผลคะแนน

Tier 1

Yak’s Bend (Ferguson’s Crossing)

 • คะแนนรวม: 278,678
 • ฆ่า: 16,319
 • ตาย: 32,757
 • อัตราส่วน: 0.50

Blackgate

 • คะแนนรวม: 317,592
 • ฆ่า: 31,771
 • ตาย: 31,805
 • อัตราส่วน: 1.00

Maguuma (Borlis Pass)

 • คะแนนรวม: 364,118
 • ฆ่า: 43,815
 • ตาย: 30,001
 • อัตราส่วน: 1.46

Tier 2

Jade Quarry

 • คะแนนรวม: 322,568
 • ฆ่า: 37,936
 • ตาย: 27,797
 • อัตราส่วน: 1.36

Northern Shiverpeaks (Darkhaven, Devona’s Rest)

 • คะแนนรวม: 305,183
 • ฆ่า: 20,819
 • ตาย: 36,739
 • อัตราส่วน: 0.57

Tarnished Coast (Kaineng)

 • คะแนนรวม: 342,349
 • ฆ่า: 36,133
 • ตาย: 33,907
 • อัตราส่วน: 1.07

Tier 3

Stormbluff Isle (Gate of Madness)

 • คะแนนรวม: 334,882
 • ฆ่า: 26,860
 • ตาย: 33,975
 • อัตราส่วน: 0.79

Sea of Sorrows (Isle of Janthir)

 • คะแนนรวม: 247,658
 • ฆ่า: 20,397
 • ตาย: 27,151
 • อัตราส่วน: 0.75

Fort Aspenwood (Sanctum of Rall)

 • คะแนนรวม: 369,061
 • ฆ่า: 38,251
 • ตาย: 27,426
 • อัตราส่วน: 1.39

Tier 4

Dragonbrand

 • คะแนนรวม: 234,379
 • ฆ่า: 13,911
 • ตาย: 12,789
 • อัตราส่วน: 1.09

Henge of Denravi (Ehmry Bay, Eredon Terrace)

 • คะแนนรวม: 377,848
 • ฆ่า: 28,879
 • ตาย: 29,660
 • อัตราส่วน: 0.97

Crystal Desert (Anvil Rock, Sorrow’s Furnace)

 • คะแนนรวม: 290,749
 • ฆ่า: 25,765
 • ตาย: 28,930
 • อัตราส่วน: 0.89

Comments

comments