สรุป WVW ประจำสัปดาห์ โซน NA รอบ 22 ตุลาคม 2016 – 28 ตุลาคม 2016

สรุปผลคะแนน

Tier 1

Yak’s Bend (Ferguson’s Crossing)

 • คะแนนรวม: 275,638
 • ฆ่า: 13,702
 • ตาย: 29,220
 • อัตราส่วน: 0.47

Maguuma (Borlis Pass)

 • คะแนนรวม: 323,073
 • ฆ่า: 39,377
 • ตาย: 27,632
 • อัตราส่วน: 1.43

Blackgate

 • คะแนนรวม: 343,443
 • ฆ่า: 29,717
 • ตาย: 28,423
 • อัตราส่วน: 1.05

Tier 2

Stormbluff Isle (Gate of Madness)

 • คะแนนรวม: 314,058
 • ฆ่า: 18,845
 • ตาย: 32,177
 • อัตราส่วน: 0.59

Tarnished Coast (Kaineng)

 • คะแนนรวม: 344,947
 • ฆ่า: 35,378
 • ตาย: 32,373
 • อัตราส่วน: 1.09

Jade Quarry

 • คะแนนรวม: 305,678
 • ฆ่า: 35,213
 • ตาย: 27,791
 • อัตราส่วน: 1.27

Tier 3

Henge of Denravi (Ehmry Bay, Eredon Terrace)

 • คะแนนรวม: 274,642
 • ฆ่า: 17,723
 • ตาย: 30,886
 • อัตราส่วน: 0.57

Northern Shiverpeaks (Darkhaven, Devona’s Rest)

 • คะแนนรวม: 333,327
 • ฆ่า: 30,637
 • ตาย: 37,184
 • อัตราส่วน: 0.82

Fort Aspenwood (Sanctum of Rall)

 • คะแนนรวม: 362,080
 • ฆ่า: 43,722
 • ตาย: 27,455
 • อัตราส่วน: 1.59

Tier 4

Dragonbrand

 • คะแนนรวม: 261,453
 • ฆ่า: 15,036
 • ตาย: 13,808
 • อัตราส่วน: 1.09

Sea of Sorrows (Isle of Janthir)

 • คะแนนรวม: 334,097
 • ฆ่า: 27,447
 • ตาย: 22,128
 • อัตราส่วน: 1.24

Crystal Desert (Anvil Rock, Sorrow’s Furnace)

 • คะแนนรวม: 295,588
 • ฆ่า: 21,911
 • ตาย: 31,198
 • อัตราส่วน: 0.70

Comments

comments