สรุป WVW ประจำสัปดาห์ โซน EU รอบ 29 ตุลาคม 2016 – 4 พฤศจิกายน 2016

สรุปผลคะแนน

Tier 1

Abaddon’s Mouth [DE] (Dzagonur [DE])

 • คะแนนรวม: 357,580
 • ฆ่า: 24,745
 • ตาย: 43,101
 • อัตราส่วน: 0.57

Far Shiverpeaks

 • คะแนนรวม: 336,466
 • ฆ่า: 47,441
 • ตาย: 26,883
 • อัตราส่วน: 1.76

Piken Square

 • คะแนนรวม: 294,471
 • ฆ่า: 24,897
 • ตาย: 30,192
 • อัตราส่วน: 0.82

Tier 2

Riverside [DE]

 • คะแนนรวม: 294,405
 • ฆ่า: 29,096
 • ตาย: 21,709
 • อัตราส่วน: 1.34

Vizunah Square [FR] (Augury Rock [FR], Arborstone [FR])

 • คะแนนรวม: 388,377
 • ฆ่า: 42,012
 • ตาย: 63,984
 • อัตราส่วน: 0.66

Jade Sea [FR] (Fort Ranik [FR])

 • คะแนนรวม: 380,836
 • ฆ่า: 56,605
 • ตาย: 46,634
 • อัตราส่วน: 1.21

Tier 3

Gandara (Ruins of Surmia)

 • คะแนนรวม: 341,643
 • ฆ่า: 39,209
 • ตาย: 35,672
 • อัตราส่วน: 1.10

Aurora Glade (Fissure of Woe, Blacktide)

 • คะแนนรวม: 375,781
 • ฆ่า: 47,496
 • ตาย: 41,514
 • อัตราส่วน: 1.14

Baruch Bay [SP]

 • คะแนนรวม: 296,940
 • ฆ่า: 24,638
 • ตาย: 37,335
 • อัตราส่วน: 0.66

Tier 4

Elona Reach [DE]

 • คะแนนรวม: 237,990
 • ฆ่า: 15,022
 • ตาย: 23,967
 • อัตราส่วน: 0.63

Kodash [DE]

 • คะแนนรวม: 311,807
 • ฆ่า: 30,542
 • ตาย: 31,584
 • อัตราส่วน: 0.97

Desolation (Vabbi)

 • คะแนนรวม: 387,082
 • ฆ่า: 35,527
 • ตาย: 28,793
 • อัตราส่วน: 1.23

Tier 5

Gunnar’s Hold (Ring of Fire, Underworld)

 • คะแนนรวม: 374,272
 • ฆ่า: 34,166
 • ตาย: 41,715
 • อัตราส่วน: 0.82

Drakkar Lake [DE] (Miller’s Sound [DE])

 • คะแนนรวม: 257,958
 • ฆ่า: 21,016
 • ตาย: 33,540
 • อัตราส่วน: 0.63

Seafarer’s Rest (Whiteside Ridge)

 • คะแนนรวม: 354,113
 • ฆ่า: 43,487
 • ตาย: 27,146
 • อัตราส่วน: 1.60

Comments

comments