สรุป WVW ประจำสัปดาห์ โซน EU รอบ 5 พฤศจิกายน 2016 – 11 พฤศจิกายน 2016

สรุปผลคะแนน

Tier 1

Vizunah Square [FR] (Augury Rock [FR], Arborstone [FR])

 • คะแนนรวม: 400,211
 • ฆ่า: 48,713
 • ตาย: 55,571
 • อัตราส่วน: 0.88

Abaddon’s Mouth [DE] (Dzagonur [DE])

 • คะแนนรวม: 329,718
 • ฆ่า: 35,580
 • ตาย: 41,868
 • อัตราส่วน: 0.85

Jade Sea [FR] (Fort Ranik [FR])

 • คะแนนรวม: 371,643
 • ฆ่า: 54,753
 • ตาย: 46,913
 • อัตราส่วน: 1.17

Tier 2

Desolation (Vabbi)

 • คะแนนรวม: 377,624
 • ฆ่า: 37,205
 • ตาย: 37,641
 • อัตราส่วน: 0.99

Piken Square

 • คะแนนรวม: 282,686
 • ฆ่า: 21,268
 • ตาย: 29,568
 • อัตราส่วน: 0.72

Far Shiverpeaks

 • คะแนนรวม: 318,051
 • ฆ่า: 40,604
 • ตาย: 34,660
 • อัตราส่วน: 1.17

Tier 3

Elona Reach [DE]

 • คะแนนรวม: 265,900
 • ฆ่า: 17,254
 • ตาย: 25,286
 • อัตราส่วน: 0.68

Aurora Glade (Fissure of Woe, Blacktide)

 • คะแนนรวม: 368,017
 • ฆ่า: 32,948
 • ตาย: 31,161
 • อัตราส่วน: 1.06

Riverside [DE]

 • คะแนนรวม: 311,261
 • ฆ่า: 32,137
 • ตาย: 28,891
 • อัตราส่วน: 1.11

Tier 4

Kodash [DE]

 • คะแนนรวม: 281,119
 • ฆ่า: 23,317
 • ตาย: 31,605
 • อัตราส่วน: 0.74

Gandara (Ruins of Surmia)

 • คะแนนรวม: 377,849
 • ฆ่า: 46,161
 • ตาย: 31,800
 • อัตราส่วน: 1.45

Baruch Bay [SP]

 • คะแนนรวม: 310,204
 • ฆ่า: 24,511
 • ตาย: 34,123
 • อัตราส่วน: 0.72

Tier 5

Gunnar’s Hold (Ring of Fire, Underworld)

 • คะแนนรวม: 362,190
 • ฆ่า: 29,561
 • ตาย: 38,580
 • อัตราส่วน: 0.77

Drakkar Lake [DE] (Miller’s Sound [DE])

 • คะแนนรวม: 272,841
 • ฆ่า: 19,720
 • ตาย: 31,093
 • อัตราส่วน: 0.63

Seafarer’s Rest (Whiteside Ridge)

 • คะแนนรวม: 333,052
 • ฆ่า: 42,893
 • ตาย: 26,117
 • อัตราส่วน: 1.64

Comments

comments