สรุป WVW ประจำสัปดาห์ โซน EU รอบ 12 พฤศจิกายน 2016 – 18 พฤศจิกายน 2016

สรุปผลคะแนน

Tier 1

Desolation (Vabbi)

 • คะแนนรวม: 417,800
 • ฆ่า: 55,062
 • ตาย: 34,216
 • อัตราส่วน: 1.61

Abaddon’s Mouth [DE] (Dzagonur [DE])

 • คะแนนรวม: 300,633
 • ฆ่า: 25,093
 • ตาย: 42,116
 • อัตราส่วน: 0.60

Jade Sea [FR] (Fort Ranik [FR])

 • คะแนนรวม: 325,096
 • ฆ่า: 38,730
 • ตาย: 46,759
 • อัตราส่วน: 0.83

Tier 2

Piken Square

 • คะแนนรวม: 302,145
 • ฆ่า: 27,153
 • ตาย: 27,595
 • อัตราส่วน: 0.98

Far Shiverpeaks

 • คะแนนรวม: 339,197
 • ฆ่า: 50,958
 • ตาย: 28,499
 • อัตราส่วน: 1.79

Vizunah Square [FR] (Augury Rock [FR], Arborstone [FR])

 • คะแนนรวม: 380,278
 • ฆ่า: 32,918
 • ตาย: 58,606
 • อัตราส่วน: 0.56

Tier 3

Gandara (Ruins of Surmia)

 • คะแนนรวม: 376,164
 • ฆ่า: 45,834
 • ตาย: 33,556
 • อัตราส่วน: 1.37

Seafarer’s Rest (Whiteside Ridge)

 • คะแนนรวม: 292,665
 • ฆ่า: 28,181
 • ตาย: 31,026
 • อัตราส่วน: 0.91

Gunnar’s Hold (Ring of Fire, Underworld)

 • คะแนนรวม: 327,844
 • ฆ่า: 27,325
 • ตาย: 39,945
 • อัตราส่วน: 0.68

Tier 4

Aurora Glade (Fissure of Woe, Blacktide)

 • คะแนนรวม: 324,720
 • ฆ่า: 28,231
 • ตาย: 33,845
 • อัตราส่วน: 0.83

Kodash [DE]

 • คะแนนรวม: 292,691
 • ฆ่า: 27,810
 • ตาย: 32,726
 • อัตราส่วน: 0.85

Riverside [DE]

 • คะแนนรวม: 353,037
 • ฆ่า: 33,752
 • ตาย: 26,670
 • อัตราส่วน: 1.27

Tier 5

Drakkar Lake [DE] (Miller’s Sound [DE])

 • คะแนนรวม: 287,112
 • ฆ่า: 16,839
 • ตาย: 32,215
 • อัตราส่วน: 0.52

Baruch Bay [SP]

 • คะแนนรวม: 355,904
 • ฆ่า: 32,212
 • ตาย: 26,246
 • อัตราส่วน: 1.23

Elona Reach [DE]

 • คะแนนรวม: 300,670
 • ฆ่า: 30,663
 • ตาย: 25,322
 • อัตราส่วน: 1.21

Comments

comments