สรุป WVW ประจำสัปดาห์ โซน NA รอบ 29 ตุลาคม 2016 – 4 พฤศจิกายน 2016

สรุปผลคะแนน

Tier 1

Fort Aspenwood (Sanctum of Rall)

 • คะแนนรวม: 295,791
 • ฆ่า: 18,690
 • ตาย: 32,008
 • อัตราส่วน: 0.58

Blackgate

 • คะแนนรวม: 335,807
 • ฆ่า: 29,714
 • ตาย: 29,223
 • อัตราส่วน: 1.02

Maguuma (Eredon Terrace)

 • คะแนนรวม: 320,032
 • ฆ่า: 37,530
 • ตาย: 27,263
 • อัตราส่วน: 1.38

Tier 2

Jade Quarry

 • คะแนนรวม: 314,050
 • ฆ่า: 30,220
 • ตาย: 24,787
 • อัตราส่วน: 1.22

Yak’s Bend (Anvil Rock)

 • คะแนนรวม: 283,561
 • ฆ่า: 14,462
 • ตาย: 27,249
 • อัตราส่วน: 0.53

Tarnished Coast

 • คะแนนรวม: 327,803
 • ฆ่า: 31,910
 • ตาย: 27,234
 • อัตราส่วน: 1.17

Tier 3

Northern Shiverpeaks (Sorrow’s Furnace)

 • คะแนนรวม: 275,612
 • ฆ่า: 21,178
 • ตาย: 29,208
 • อัตราส่วน: 0.73

Sea of Sorrows (Ehmry Bay)

 • คะแนนรวม: 309,470
 • ฆ่า: 24,791
 • ตาย: 25,655
 • อัตราส่วน: 0.97

Stormbluff Isle (Gate of Madness)

 • คะแนนรวม: 358,829
 • ฆ่า: 35,573
 • ตาย: 29,939
 • อัตราส่วน: 1.19

Tier 4

Crystal Desert (Darkhaven, Devona’s Rest)

 • คะแนนรวม: 293,942
 • ฆ่า: 28,185
 • ตาย: 30,618
 • อัตราส่วน: 0.92

Henge of Denravi (Isle of Janthir, Ferguson’s Crossing)

 • คะแนนรวม: 330,310
 • ฆ่า: 26,899
 • ตาย: 29,459
 • อัตราส่วน: 0.91

Dragonbrand (Borlis Pass, Kaineng)

 • คะแนนรวม: 334,201
 • ฆ่า: 31,497
 • ตาย: 29,724
 • อัตราส่วน: 1.06

Comments

comments