สรุป WVW ประจำสัปดาห์ โซน NA รอบ 12 พฤศจิกายน 2016 – 18 พฤศจิกายน 2016

สรุปผลคะแนน

Tier 1

Jade Quarry

 • คะแนนรวม: 289,269
 • ฆ่า: 25,488
 • ตาย: 30,930
 • อัตราส่วน: 0.82

Tarnished Coast

 • คะแนนรวม: 276,646
 • ฆ่า: 29,326
 • ตาย: 34,214
 • อัตราส่วน: 0.86

Blackgate

 • คะแนนรวม: 414,671
 • ฆ่า: 40,018
 • ตาย: 33,374
 • อัตราส่วน: 1.20

Tier 2

Yak’s Bend (Anvil Rock)

 • คะแนนรวม: 234,934
 • ฆ่า: 18,678
 • ตาย: 38,588
 • อัตราส่วน: 0.48

Fort Aspenwood (Sanctum of Rall)

 • คะแนนรวม: 270,185
 • ฆ่า: 18,660
 • ตาย: 28,587
 • อัตราส่วน: 0.65

Maguuma (Eredon Terrace)

 • คะแนนรวม: 439,793
 • ฆ่า: 49,705
 • ตาย: 22,997
 • อัตราส่วน: 2.16

Tier 3

Henge of Denravi (Isle of Janthir, Ferguson’s Crossing)

 • คะแนนรวม: 318,357
 • ฆ่า: 26,670
 • ตาย: 35,795
 • อัตราส่วน: 0.75

Northern Shiverpeaks (Sorrow’s Furnace)

 • คะแนนรวม: 301,723
 • ฆ่า: 30,576
 • ตาย: 33,490
 • อัตราส่วน: 0.91

Stormbluff Isle (Gate of Madness)

 • คะแนนรวม: 365,095
 • ฆ่า: 39,593
 • ตาย: 31,175
 • อัตราส่วน: 1.27

Tier 4

Crystal Desert (Darkhaven, Devona’s Rest)

 • คะแนนรวม: 295,896
 • ฆ่า: 26,989
 • ตาย: 34,063
 • อัตราส่วน: 0.79

Dragonbrand (Borlis Pass, Kaineng)

 • คะแนนรวม: 337,610
 • ฆ่า: 31,666
 • ตาย: 31,716
 • อัตราส่วน: 1.00

Sea of Sorrows (Ehmry Bay)

 • คะแนนรวม: 331,197
 • ฆ่า: 31,034
 • ตาย: 27,608
 • อัตราส่วน: 1.12

Comments

comments