สรุป WVW ประจำสัปดาห์ โซน NA รอบ 19 พฤศจิกายน 2016 – 25 พฤศจิกายน 2016

สรุปผลคะแนน

Tier 1

Maguuma (Eredon Terrace)

 • คะแนนรวม: 359,820
 • ฆ่า: 37,221
 • ตาย: 30,521
 • อัตราส่วน: 1.22

Jade Quarry

 • คะแนนรวม: 370,887
 • ฆ่า: 22,553
 • ตาย: 29,882
 • อัตราส่วน: 0.75

Blackgate

 • คะแนนรวม: 486,136
 • ฆ่า: 36,065
 • ตาย: 38,725
 • อัตราส่วน: 0.93

Tier 2

Stormbluff Isle (Gate of Madness)

 • คะแนนรวม: 387,417
 • ฆ่า: 23,709
 • ตาย: 36,331
 • อัตราส่วน: 0.65

Fort Aspenwood (Sanctum of Rall)

 • คะแนนรวม: 299,482
 • ฆ่า: 20,228
 • ตาย: 24,430
 • อัตราส่วน: 0.83

Tarnished Coast

 • คะแนนรวม: 496,250
 • ฆ่า: 38,373
 • ตาย: 24,643
 • อัตราส่วน: 1.56

Tier 3

Henge of Denravi (Isle of Janthir, Ferguson’s Crossing)

 • คะแนนรวม: 424,621
 • ฆ่า: 28,847
 • ตาย: 36,068
 • อัตราส่วน: 0.80

Northern Shiverpeaks (Sorrow’s Furnace)

 • คะแนนรวม: 358,936
 • ฆ่า: 25,550
 • ตาย: 30,932
 • อัตราส่วน: 0.83

Yak’s Bend (Anvil Rock)

 • คะแนนรวม: 411,764
 • ฆ่า: 37,574
 • ตาย: 28,330
 • อัตราส่วน: 1.33

Tier 4

Crystal Desert (Darkhaven, Devona’s Rest)

 • คะแนนรวม: 337,257
 • ฆ่า: 25,538
 • ตาย: 32,840
 • อัตราส่วน: 0.78

Sea of Sorrows (Ehmry Bay)

 • คะแนนรวม: 425,621
 • ฆ่า: 35,576
 • ตาย: 29,405
 • อัตราส่วน: 1.21

Dragonbrand (Borlis Pass, Kaineng)

 • คะแนนรวม: 444,770
 • ฆ่า: 28,798
 • ตาย: 31,343
 • อัตราส่วน: 0.92

Comments

comments