GW101 – ระบบคอมโบใน Guild Wars 2

ในการต่อสู้ที่นอกจากผู้เล่นจะต้องควบคุมตัวละครของตัวเองทั้งในด้านของการทำดาเมจ, การควบคุมศัตรู, และการซัพพอร์ตแล้ว  สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน  โดยเฉพาะเมื่อทำการต่อสู้เป็นกลุ่ม (เช่นใน PvP หรือ WvW) นั้นคือการทำคอมโบร่วมกันระหว่างผู้เล่น

การทำคอมโบในเกมนี้จะประกอบด้วย 2 ส่วน  นั่นคือ Combo Field และ Combo Finisher

Combo Field

หรืออีกชื่อเรียกคือ Initiator มีหน้าที่เป็นตัวเริ่มคอมโบ  โดยผู้เล่นจะต้องกดใช้สกิลที่มี Combo Field ก่อน  เมื่อสกิลถูกใช้งานก็จะมี Combo Field ปรากฎขึ้นในตำแหน่งที่ใช้สกิลเป็นเวลาสั้นๆ

Combo Finisher

Combo Finisher เป็นส่วนปิดคอมโบ  ผู้เล่นจะต้องกดใช้สกิลที่มี Combo Finisher ลงในบริเวณของ Combo Field ทั้งนี้ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องกดให้ Combo Finisher อยู่ในพื้นที่ Combo Field ทั้งหมด  เพียงแค่ให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งซ้อนอยู่ใน Combo Field ก็พอแล้ว  เช่นการใช้ Leap Finisher แค่ผู้ใช้ Leap ผ่าน Combo Field ก็ถือว่าคอมโบเสร็จสมบูรณ์

การทำคอมโบ

การทำคอมโบในเกมนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนครับ  เพียงแค่ผู้เล่น (ใครก็ได้) ใช้สกิลที่มี Combo field และผู้เล่นอีกคน (จะคนเดียวกับที่ลงฟิลด์ หรือใครก็ได้) ใช้สกิลที่มี Combo finisher ก็ถือว่าคอมโบเสร็จสมบูรณ์

ข้อจำกัดของการทำ Combo ก็คือถ้าหากเราลงฟิลด์ทับกันหลายๆ ฟิลด์ Combo finisher จะมีผลเฉพาะกับฟิลด์ล่างสุดเท่านั้น (ฟิลด์ที่ถูกวางก่อน) จะไม่มีการสแต็คเอ็ฟเฟ็กท์สำหรับฟิลด์หลายๆ ประเภทแต่อย่างใด  เช่นถ้าหากพื้นที่นั้นมีคนลงฟิลด์ Fire ไว้ก่อน  แล้วมีคนลงฟิลด์ Water ทับลงไป  เมื่อกดใช้ Finisher มันจะคอมโบกับฟิลด์ Fire เท่านั้น

ตารางคอมโบ

ใน Guild Wars 2 จะมี Combo Field อยู่ 9 ประเภท  และ Combo Finisher อีก 4 ประเภท  เมื่อคอมโบกันแล้วจะได้ผลดังนี้

ประเภท Combo Fieldคอมโบกับ Blast Finisherคอมโบกับ Leap Finisherคอมโบกับ Projectile Finisherคอมโบกับ Whirl Finisher
DarkArea Blindness (3 s)Blindness (3 s)Life stealingLeeching Bolts
EtherealArea Chaos Armor (3 s)Chaos Armor (5 s)Confusion (5 s)Confounding Bolts (5 s)
FireArea Might (x3, 20 s)Fire Shield (5 s)Burning (1 s)Burning Bolts (1 s)
IceArea Frost Aura (3 s)Frost Aura (5 s)Chilled (1 s)Chilling Bolts (1 s)
LightArea Condition Cleanse Light Aura (5 s)Remove ConditionCleansing Bolts
LightningArea Swiftness (10 s)Dazing Strike (1 s)Vulnerability (x2, 5 s)Brutal Bolts (x2, 5 s)
PoisonArea Weakness (3 s)Weakness (8 s)Poison (2 s)Poison Bolts (2 s)
SmokeArea Stealth (3 s)Stealth (3 s)Blindness (3 s)Blinding Bolts (3 s)
WaterArea HealingHealingRegeneration (2 s)Healing Bolts (2 s)

สำหรับสกิลคอมโบของแต่ละอาชีพ  ลองเปิดดูใน Wiki ได้ตามลิงค์นี้ครับ

อ้างอิง – Guild Wars 2 Wiki


Comments

comments