สรุป WVW ประจำสัปดาห์ โซน EU รอบ 26 พฤศจิกายน 2016 – 2 ธันวาคม 2016

สรุปผลคะแนน

Tier 1

Vizunah Square [FR] (Augury Rock [FR], Arborstone [FR])

 • คะแนนรวม: 441,653
 • ฆ่า: 22,634
 • ตาย: 53,958
 • อัตราส่วน: 0.42

Far Shiverpeaks

 • คะแนนรวม: 349,382
 • ฆ่า: 46,839
 • ตาย: 33,743
 • อัตราส่วน: 1.39

Desolation (Vabbi)

 • คะแนนรวม: 635,818
 • ฆ่า: 56,032
 • ตาย: 41,178
 • อัตราส่วน: 1.36

Tier 2

Jade Sea [FR] (Fort Ranik [FR])

 • คะแนนรวม: 530,267
 • ฆ่า: 37,617
 • ตาย: 37,333
 • อัตราส่วน: 1.01

Abaddon’s Mouth [DE] (Dzagonur [DE])

 • คะแนนรวม: 404,913
 • ฆ่า: 25,249
 • ตาย: 33,717
 • อัตราส่วน: 0.75

Piken Square

 • คะแนนรวม: 354,737
 • ฆ่า: 32,832
 • ตาย: 28,418
 • อัตราส่วน: 1.16

Tier 3

Gandara (Ruins of Surmia)

 • คะแนนรวม: 474,945
 • ฆ่า: 30,316
 • ตาย: 30,264
 • อัตราส่วน: 1.00

Riverside [DE]

 • คะแนนรวม: 466,126
 • ฆ่า: 34,621
 • ตาย: 25,201
 • อัตราส่วน: 1.37

Aurora Glade (Fissure of Woe, Blacktide)

 • คะแนนรวม: 331,665
 • ฆ่า: 16,081
 • ตาย: 28,756
 • อัตราส่วน: 0.56

Tier 4

Elona Reach [DE]

 • คะแนนรวม: 301,269
 • ฆ่า: 15,868
 • ตาย: 22,842
 • อัตราส่วน: 0.69

Kodash [DE]

 • คะแนนรวม: 454,202
 • ฆ่า: 35,672
 • ตาย: 27,585
 • อัตราส่วน: 1.29

Baruch Bay [SP]

 • คะแนนรวม: 507,245
 • ฆ่า: 29,168
 • ตาย: 33,998
 • อัตราส่วน: 0.86

Tier 5

Seafarer’s Rest (Whiteside Ridge)

 • คะแนนรวม: 419,448
 • ฆ่า: 30,914
 • ตาย: 24,401
 • อัตราส่วน: 1.27

Drakkar Lake [DE] (Miller’s Sound [DE])

 • คะแนนรวม: 420,565
 • ฆ่า: 21,690
 • ตาย: 32,643
 • อัตราส่วน: 0.66

Gunnar’s Hold (Ring of Fire, Underworld)

 • คะแนนรวม: 470,947
 • ฆ่า: 33,815
 • ตาย: 32,898
 • อัตราส่วน: 1.03

Comments

comments