สรุป WVW ประจำสัปดาห์ โซน EU รอบ 3 ธันวาคม 2016 – 9 ธันวาคม 2016

สรุปผลคะแนน

Tier 1

Vizunah Square [FR] (Augury Rock [FR], Arborstone [FR])

 • คะแนนรวม: 392,571
 • ฆ่า: 31,297
 • ตาย: 52,895
 • อัตราส่วน: 0.59

Jade Sea [FR] (Fort Ranik [FR])

 • คะแนนรวม: 369,169
 • ฆ่า: 37,638
 • ตาย: 44,837
 • อัตราส่วน: 0.84

Desolation (Vabbi)

 • คะแนนรวม: 667,839
 • ฆ่า: 59,162
 • ตาย: 34,881
 • อัตราส่วน: 1.70

Tier 2

Gandara (Ruins of Surmia)

 • คะแนนรวม: 395,241
 • ฆ่า: 21,737
 • ตาย: 31,281
 • อัตราส่วน: 0.69

Riverside [DE]

 • คะแนนรวม: 376,697
 • ฆ่า: 22,818
 • ตาย: 29,536
 • อัตราส่วน: 0.77

Far Shiverpeaks

 • คะแนนรวม: 540,861
 • ฆ่า: 43,081
 • ตาย: 29,790
 • อัตราส่วน: 1.45

Tier 3

Piken Square

 • คะแนนรวม: 455,899
 • ฆ่า: 30,008
 • ตาย: 27,174
 • อัตราส่วน: 1.10

Abaddon’s Mouth [DE] (Dzagonur [DE])

 • คะแนนรวม: 388,989
 • ฆ่า: 23,528
 • ตาย: 37,373
 • อัตราส่วน: 0.63

Kodash [DE]

 • คะแนนรวม: 485,552
 • ฆ่า: 37,220
 • ตาย: 29,757
 • อัตราส่วน: 1.25

Tier 4

Baruch Bay [SP]

 • คะแนนรวม: 604,327
 • ฆ่า: 40,588
 • ตาย: 39,608
 • อัตราส่วน: 1.02

Gunnar’s Hold (Ring of Fire, Underworld)

 • คะแนนรวม: 384,494
 • ฆ่า: 35,975
 • ตาย: 40,020
 • อัตราส่วน: 0.90

Aurora Glade (Fissure of Woe, Blacktide)

 • คะแนนรวม: 358,478
 • ฆ่า: 29,545
 • ตาย: 30,405
 • อัตราส่วน: 0.97

Tier 5

Seafarer’s Rest (Whiteside Ridge)

 • คะแนนรวม: 436,740
 • ฆ่า: 30,962
 • ตาย: 27,190
 • อัตราส่วน: 1.14

Drakkar Lake [DE] (Miller’s Sound [DE])

 • คะแนนรวม: 410,802
 • ฆ่า: 21,612
 • ตาย: 34,327
 • อัตราส่วน: 0.63

Elona Reach [DE]

 • คะแนนรวม: 452,611
 • ฆ่า: 31,004
 • ตาย: 25,444
 • อัตราส่วน: 1.22

Comments

comments