สรุป WVW ประจำสัปดาห์ โซน EU รอบ 10 ธันวาคม 2016 – 16 ธันวาคม 2016

สรุปผลคะแนน

Tier 1

Jade Sea [FR] (Fort Ranik [FR])

  • คะแนนรวม: 393,770
  • ฆ่า: 32,533
  • ตาย: 38,006
  • อัตราส่วน: 0.86

Vizunah Square [FR] (Augury Rock [FR], Arborstone [FR])

  • คะแนนรวม: 361,885
  • ฆ่า: 30,105
  • ตาย: 50,039
  • อัตราส่วน: 0.60

Desolation (Vabbi)

  • คะแนนรวม: 646,665
  • ฆ่า: 53,217
  • ตาย: 31,728
  • อัตราส่วน: 1.68

Tier 2

Abaddon’s Mouth [DE] (Dzagonur [DE])

  • คะแนนรวม: 376,715
  • ฆ่า: 17,129
  • ตาย: 34,063
  • อัตราส่วน: 0.50

Far Shiverpeaks

  • คะแนนรวม: 558,804
  • ฆ่า: 45,843
  • ตาย: 22,932
  • อัตราส่วน: 2.00

Piken Square

  • คะแนนรวม: 403,804
  • ฆ่า: 20,290
  • ตาย: 28,954
  • อัตราส่วน: 0.70

Tier 3

Kodash [DE]

  • คะแนนรวม: 481,450
  • ฆ่า: 28,356
  • ตาย: 30,137
  • อัตราส่วน: 0.94

Gandara (Ruins of Surmia)

  • คะแนนรวม: 347,258
  • ฆ่า: 31,275
  • ตาย: 24,020
  • อัตราส่วน: 1.30

Baruch Bay [SP]

  • คะแนนรวม: 433,248
  • ฆ่า: 24,886
  • ตาย: 33,696
  • อัตราส่วน: 0.74

Tier 4

Seafarer’s Rest (Whiteside Ridge)

  • คะแนนรวม: 387,084
  • ฆ่า: 20,567
  • ตาย: 26,754
  • อัตราส่วน: 0.77

Aurora Glade (Fissure of Woe, Blacktide)

  • คะแนนรวม: 265,453
  • ฆ่า: 12,251
  • ตาย: 22,453
  • อัตราส่วน: 0.55

Riverside [DE]

  • คะแนนรวม: 604,236
  • ฆ่า: 32,081
  • ตาย: 18,357
  • อัตราส่วน: 1.75

Tier 5

Drakkar Lake [DE] (Miller’s Sound [DE])

  • คะแนนรวม: 416,695
  • ฆ่า: 19,630
  • ตาย: 29,449
  • อัตราส่วน: 0.67

Gunnar’s Hold (Ring of Fire, Underworld)

  • คะแนนรวม: 428,854
  • ฆ่า: 28,335
  • ตาย: 31,137
  • อัตราส่วน: 0.91

Elona Reach [DE]

  • คะแนนรวม: 452,684
  • ฆ่า: 31,323
  • ตาย: 21,807
  • อัตราส่วน: 1.44

Comments

comments