สรุป WVW ประจำสัปดาห์ โซน EU รอบ 10 ธันวาคม 2016 – 16 ธันวาคม 2016

สรุปผลคะแนน

Tier 1

Jade Sea [FR] (Fort Ranik [FR])

 • คะแนนรวม: 393,770
 • ฆ่า: 32,533
 • ตาย: 38,006
 • อัตราส่วน: 0.86

Vizunah Square [FR] (Augury Rock [FR], Arborstone [FR])

 • คะแนนรวม: 361,885
 • ฆ่า: 30,105
 • ตาย: 50,039
 • อัตราส่วน: 0.60

Desolation (Vabbi)

 • คะแนนรวม: 646,665
 • ฆ่า: 53,217
 • ตาย: 31,728
 • อัตราส่วน: 1.68

Tier 2

Abaddon’s Mouth [DE] (Dzagonur [DE])

 • คะแนนรวม: 376,715
 • ฆ่า: 17,129
 • ตาย: 34,063
 • อัตราส่วน: 0.50

Far Shiverpeaks

 • คะแนนรวม: 558,804
 • ฆ่า: 45,843
 • ตาย: 22,932
 • อัตราส่วน: 2.00

Piken Square

 • คะแนนรวม: 403,804
 • ฆ่า: 20,290
 • ตาย: 28,954
 • อัตราส่วน: 0.70

Tier 3

Kodash [DE]

 • คะแนนรวม: 481,450
 • ฆ่า: 28,356
 • ตาย: 30,137
 • อัตราส่วน: 0.94

Gandara (Ruins of Surmia)

 • คะแนนรวม: 347,258
 • ฆ่า: 31,275
 • ตาย: 24,020
 • อัตราส่วน: 1.30

Baruch Bay [SP]

 • คะแนนรวม: 433,248
 • ฆ่า: 24,886
 • ตาย: 33,696
 • อัตราส่วน: 0.74

Tier 4

Seafarer’s Rest (Whiteside Ridge)

 • คะแนนรวม: 387,084
 • ฆ่า: 20,567
 • ตาย: 26,754
 • อัตราส่วน: 0.77

Aurora Glade (Fissure of Woe, Blacktide)

 • คะแนนรวม: 265,453
 • ฆ่า: 12,251
 • ตาย: 22,453
 • อัตราส่วน: 0.55

Riverside [DE]

 • คะแนนรวม: 604,236
 • ฆ่า: 32,081
 • ตาย: 18,357
 • อัตราส่วน: 1.75

Tier 5

Drakkar Lake [DE] (Miller’s Sound [DE])

 • คะแนนรวม: 416,695
 • ฆ่า: 19,630
 • ตาย: 29,449
 • อัตราส่วน: 0.67

Gunnar’s Hold (Ring of Fire, Underworld)

 • คะแนนรวม: 428,854
 • ฆ่า: 28,335
 • ตาย: 31,137
 • อัตราส่วน: 0.91

Elona Reach [DE]

 • คะแนนรวม: 452,684
 • ฆ่า: 31,323
 • ตาย: 21,807
 • อัตราส่วน: 1.44

Comments

comments