สรุป WVW ประจำสัปดาห์ โซน EU รอบ 17 ธันวาคม 2016 – 23 ธันวาคม 2016

สรุปผลคะแนน

Tier 1

Far Shiverpeaks

 • คะแนนรวม: 343,505
 • ฆ่า: 41,030
 • ตาย: 29,657
 • อัตราส่วน: 1.38

Vizunah Square [FR] (Augury Rock [FR], Arborstone [FR])

 • คะแนนรวม: 429,136
 • ฆ่า: 22,674
 • ตาย: 48,004
 • อัตราส่วน: 0.47

Desolation (Vabbi)

 • คะแนนรวม: 610,124
 • ฆ่า: 48,283
 • ตาย: 37,396
 • อัตราส่วน: 1.29

Tier 2

Kodash [DE]

 • คะแนนรวม: 348,745
 • ฆ่า: 27,340
 • ตาย: 26,140
 • อัตราส่วน: 1.05

Abaddon’s Mouth [DE] (Dzagonur [DE])

 • คะแนนรวม: 414,916
 • ฆ่า: 24,977
 • ตาย: 32,263
 • อัตราส่วน: 0.77

Jade Sea [FR] (Fort Ranik [FR])

 • คะแนนรวม: 508,227
 • ฆ่า: 32,973
 • ตาย: 30,257
 • อัตราส่วน: 1.09

Tier 3

Gandara (Ruins of Surmia)

 • คะแนนรวม: 382,672
 • ฆ่า: 20,148
 • ตาย: 22,549
 • อัตราส่วน: 0.89

Piken Square

 • คะแนนรวม: 359,154
 • ฆ่า: 17,806
 • ตาย: 25,159
 • อัตราส่วน: 0.71

Riverside [DE]

 • คะแนนรวม: 524,061
 • ฆ่า: 30,302
 • ตาย: 23,078
 • อัตราส่วน: 1.31

Tier 4

Seafarer’s Rest (Whiteside Ridge)

 • คะแนนรวม: 451,650
 • ฆ่า: 28,045
 • ตาย: 24,201
 • อัตราส่วน: 1.16

Gunnar’s Hold (Ring of Fire, Underworld)

 • คะแนนรวม: 432,161
 • ฆ่า: 26,778
 • ตาย: 34,855
 • อัตราส่วน: 0.77

Baruch Bay [SP]

 • คะแนนรวม: 447,178
 • ฆ่า: 30,309
 • ตาย: 28,992
 • อัตราส่วน: 1.05

Tier 5

Drakkar Lake [DE] (Miller’s Sound [DE])

 • คะแนนรวม: 479,318
 • ฆ่า: 22,852
 • ตาย: 29,164
 • อัตราส่วน: 0.78

Elona Reach [DE]

 • คะแนนรวม: 443,677
 • ฆ่า: 28,465
 • ตาย: 22,076
 • อัตราส่วน: 1.29

Aurora Glade (Fissure of Woe, Blacktide)

 • คะแนนรวม: 373,874
 • ฆ่า: 15,535
 • ตาย: 18,450
 • อัตราส่วน: 0.84

Comments

comments