สรุป WVW ประจำสัปดาห์ โซน EU รอบ 24 ธันวาคม 2016 – 30 ธันวาคม 2016

สรุปผลคะแนน

Tier 1

Far Shiverpeaks

 • คะแนนรวม: 423,831
 • ฆ่า: 44,491
 • ตาย: 29,555
 • อัตราส่วน: 1.51

Jade Sea [FR] (Fort Ranik [FR])

 • คะแนนรวม: 385,508
 • ฆ่า: 18,834
 • ตาย: 31,432
 • อัตราส่วน: 0.60

Desolation (Vabbi)

 • คะแนนรวม: 528,133
 • ฆ่า: 34,058
 • ตาย: 39,232
 • อัตราส่วน: 0.87

Tier 2

Vizunah Square [FR] (Augury Rock [FR], Arborstone [FR])

 • คะแนนรวม: 387,731
 • ฆ่า: 17,455
 • ตาย: 36,840
 • อัตราส่วน: 0.47

Piken Square

 • คะแนนรวม: 320,218
 • ฆ่า: 20,933
 • ตาย: 22,258
 • อัตราส่วน: 0.94

Riverside [DE]

 • คะแนนรวม: 569,929
 • ฆ่า: 38,837
 • ตาย: 21,021
 • อัตราส่วน: 1.85

Tier 3

Gandara (Ruins of Surmia)

 • คะแนนรวม: 419,064
 • ฆ่า: 26,324
 • ตาย: 19,488
 • อัตราส่วน: 1.35

Abaddon’s Mouth [DE] (Dzagonur [DE])

 • คะแนนรวม: 460,717
 • ฆ่า: 24,662
 • ตาย: 35,124
 • อัตราส่วน: 0.70

Kodash [DE]

 • คะแนนรวม: 385,399
 • ฆ่า: 26,079
 • ตาย: 25,588
 • อัตราส่วน: 1.02

Tier 4

Gunnar’s Hold (Ring of Fire, Underworld)

 • คะแนนรวม: 404,327
 • ฆ่า: 21,143
 • ตาย: 31,919
 • อัตราส่วน: 0.66

Seafarer’s Rest (Whiteside Ridge)

 • คะแนนรวม: 481,932
 • ฆ่า: 35,678
 • ตาย: 25,550
 • อัตราส่วน: 1.40

Baruch Bay [SP]

 • คะแนนรวม: 432,399
 • ฆ่า: 28,520
 • ตาย: 30,947
 • อัตราส่วน: 0.92

Tier 5

Elona Reach [DE]

 • คะแนนรวม: 519,685
 • ฆ่า: 31,636
 • ตาย: 23,325
 • อัตราส่วน: 1.36

Aurora Glade (Fissure of Woe, Blacktide)

 • คะแนนรวม: 374,685
 • ฆ่า: 15,494
 • ตาย: 19,293
 • อัตราส่วน: 0.80

Drakkar Lake [DE] (Miller’s Sound [DE])

 • คะแนนรวม: 411,884
 • ฆ่า: 24,937
 • ตาย: 32,547
 • อัตราส่วน: 0.77

Comments

comments