สรุป WVW ประจำสัปดาห์ โซน NA รอบ 26 พฤศจิกายน 2016 – 2 ธันวาคม 2016

สรุปผลคะแนน

Tier 1

Tarnished Coast

 • คะแนนรวม: 404,136
 • ฆ่า: 24,187
 • ตาย: 38,312
 • อัตราส่วน: 0.63

Maguuma (Eredon Terrace)

 • คะแนนรวม: 470,657
 • ฆ่า: 41,839
 • ตาย: 29,809
 • อัตราส่วน: 1.40

Blackgate

 • คะแนนรวม: 522,674
 • ฆ่า: 35,072
 • ตาย: 36,174
 • อัตราส่วน: 0.97

Tier 2

Fort Aspenwood (Sanctum of Rall)

 • คะแนนรวม: 375,064
 • ฆ่า: 17,417
 • ตาย: 23,314
 • อัตราส่วน: 0.75

Stormbluff Isle (Gate of Madness)

 • คะแนนรวม: 336,889
 • ฆ่า: 23,981
 • ตาย: 38,779
 • อัตราส่วน: 0.62

Jade Quarry

 • คะแนนรวม: 594,809
 • ฆ่า: 42,454
 • ตาย: 25,034
 • อัตราส่วน: 1.70

Tier 3

Sea of Sorrows (Ehmry Bay)

 • คะแนนรวม: 442,831
 • ฆ่า: 35,074
 • ตาย: 31,532
 • อัตราส่วน: 1.11

Henge of Denravi (Isle of Janthir, Ferguson’s Crossing)

 • คะแนนรวม: 462,181
 • ฆ่า: 31,905
 • ตาย: 37,639
 • อัตราส่วน: 0.85

Dragonbrand (Borlis Pass, Kaineng)

 • คะแนนรวม: 459,945
 • ฆ่า: 29,822
 • ตาย: 31,427
 • อัตราส่วน: 0.95

Tier 4

Crystal Desert (Darkhaven, Devona’s Rest)

 • คะแนนรวม: 411,826
 • ฆ่า: 26,228
 • ตาย: 38,695
 • อัตราส่วน: 0.68

Northern Shiverpeaks (Sorrow’s Furnace)

 • คะแนนรวม: 437,481
 • ฆ่า: 31,682
 • ตาย: 34,815
 • อัตราส่วน: 0.91

Yak’s Bend (Anvil Rock)

 • คะแนนรวม: 527,339
 • ฆ่า: 45,442
 • ตาย: 33,145
 • อัตราส่วน: 1.37

Comments

comments