สรุป WVW ประจำสัปดาห์ โซน NA รอบ 3 ธันวาคม 2016 – 9 ธันวาคม 2016

สรุปผลคะแนน

Tier 1

Maguuma (Eredon Terrace)

 • คะแนนรวม: 458,900
 • ฆ่า: 46,868
 • ตาย: 30,667
 • อัตราส่วน: 1.53

Tarnished Coast

 • คะแนนรวม: 439,672
 • ฆ่า: 21,005
 • ตาย: 33,918
 • อัตราส่วน: 0.62

Blackgate

 • คะแนนรวม: 493,135
 • ฆ่า: 31,677
 • ตาย: 37,879
 • อัตราส่วน: 0.84

Tier 2

Fort Aspenwood (Sanctum of Rall)

 • คะแนนรวม: 373,492
 • ฆ่า: 16,723
 • ตาย: 23,331
 • อัตราส่วน: 0.72

Stormbluff Isle (Gate of Madness)

 • คะแนนรวม: 368,371
 • ฆ่า: 23,326
 • ตาย: 35,495
 • อัตราส่วน: 0.66

Jade Quarry

 • คะแนนรวม: 570,969
 • ฆ่า: 39,227
 • ตาย: 23,647
 • อัตราส่วน: 1.66

Tier 3

Dragonbrand (Borlis Pass, Kaineng)

 • คะแนนรวม: 413,129
 • ฆ่า: 24,164
 • ตาย: 30,942
 • อัตราส่วน: 0.78

Yak’s Bend (Anvil Rock)

 • คะแนนรวม: 490,483
 • ฆ่า: 42,133
 • ตาย: 31,513
 • อัตราส่วน: 1.34

Henge of Denravi (Isle of Janthir, Ferguson’s Crossing)

 • คะแนนรวม: 399,977
 • ฆ่า: 26,413
 • ตาย: 34,408
 • อัตราส่วน: 0.77

Tier 4

Crystal Desert (Darkhaven, Devona’s Rest)

 • คะแนนรวม: 416,742
 • ฆ่า: 25,456
 • ตาย: 34,388
 • อัตราส่วน: 0.74

Sea of Sorrows (Ehmry Bay)

 • คะแนนรวม: 529,610
 • ฆ่า: 41,000
 • ตาย: 33,038
 • อัตราส่วน: 1.24

Northern Shiverpeaks (Sorrow’s Furnace)

 • คะแนนรวม: 439,607
 • ฆ่า: 32,201
 • ตาย: 34,816
 • อัตราส่วน: 0.92

Comments

comments