สรุป WVW ประจำสัปดาห์ โซน NA รอบ 10 ธันวาคม 2016 – 16 ธันวาคม 2016

สรุปผลคะแนน

Tier 1

Jade Quarry

 • คะแนนรวม: 401,061
 • ฆ่า: 20,691
 • ตาย: 30,934
 • อัตราส่วน: 0.67

Maguuma (Eredon Terrace)

 • คะแนนรวม: 497,639
 • ฆ่า: 41,039
 • ตาย: 28,853
 • อัตราส่วน: 1.42

Blackgate

 • คะแนนรวม: 483,946
 • ฆ่า: 27,895
 • ตาย: 32,648
 • อัตราส่วน: 0.85

Tier 2

Fort Aspenwood (Sanctum of Rall)

 • คะแนนรวม: 405,756
 • ฆ่า: 18,815
 • ตาย: 23,637
 • อัตราส่วน: 0.80

Stormbluff Isle (Gate of Madness)

 • คะแนนรวม: 366,406
 • ฆ่า: 20,507
 • ตาย: 28,931
 • อัตราส่วน: 0.71

Tarnished Coast

 • คะแนนรวม: 530,301
 • ฆ่า: 32,694
 • ตาย: 22,307
 • อัตราส่วน: 1.47

Tier 3

Northern Shiverpeaks (Sorrow’s Furnace)

 • คะแนนรวม: 444,737
 • ฆ่า: 31,492
 • ตาย: 32,428
 • อัตราส่วน: 0.97

Sea of Sorrows (Ehmry Bay)

 • คะแนนรวม: 445,031
 • ฆ่า: 31,755
 • ตาย: 32,355
 • อัตราส่วน: 0.98

Dragonbrand (Borlis Pass, Kaineng)

 • คะแนนรวม: 442,995
 • ฆ่า: 26,672
 • ตาย: 28,835
 • อัตราส่วน: 0.92

Tier 4

Crystal Desert (Darkhaven, Devona’s Rest)

 • คะแนนรวม: 385,842
 • ฆ่า: 20,898
 • ตาย: 28,896
 • อัตราส่วน: 0.72

Yak’s Bend (Anvil Rock)

 • คะแนนรวม: 514,952
 • ฆ่า: 40,101
 • ตาย: 29,816
 • อัตราส่วน: 1.34

Henge of Denravi (Isle of Janthir, Ferguson’s Crossing)

 • คะแนนรวม: 413,272
 • ฆ่า: 24,629
 • ตาย: 30,124
 • อัตราส่วน: 0.82

Comments

comments