สรุป WVW ประจำสัปดาห์ โซน NA รอบ 17 ธันวาคม 2016 – 23 ธันวาคม 2016

สรุปผลคะแนน

Tier 1

Tarnished Coast

 • คะแนนรวม: 371,798
 • ฆ่า: 14,686
 • ตาย: 27,834
 • อัตราส่วน: 0.53

Blackgate

 • คะแนนรวม: 427,000
 • ฆ่า: 19,874
 • ตาย: 26,188
 • อัตราส่วน: 0.76

Maguuma (Eredon Terrace)

 • คะแนนรวม: 559,711
 • ฆ่า: 40,670
 • ตาย: 23,435
 • อัตราส่วน: 1.74

Tier 2

Stormbluff Isle (Gate of Madness)

 • คะแนนรวม: 432,460
 • ฆ่า: 19,245
 • ตาย: 27,499
 • อัตราส่วน: 0.70

Yak’s Bend (Anvil Rock)

 • คะแนนรวม: 474,638
 • ฆ่า: 29,834
 • ตาย: 43,709
 • อัตราส่วน: 0.68

Jade Quarry

 • คะแนนรวม: 461,352
 • ฆ่า: 43,272
 • ตาย: 24,106
 • อัตราส่วน: 1.80

Tier 3

Sea of Sorrows (Ehmry Bay)

 • คะแนนรวม: 487,204
 • ฆ่า: 26,781
 • ตาย: 30,188
 • อัตราส่วน: 0.89

Henge of Denravi (Isle of Janthir, Ferguson’s Crossing)

 • คะแนนรวม: 432,108
 • ฆ่า: 24,014
 • ตาย: 30,204
 • อัตราส่วน: 0.80

Fort Aspenwood (Sanctum of Rall)

 • คะแนนรวม: 377,974
 • ฆ่า: 27,003
 • ตาย: 20,695
 • อัตราส่วน: 1.30

Tier 4

Crystal Desert (Darkhaven, Devona’s Rest)

 • คะแนนรวม: 362,281
 • ฆ่า: 20,380
 • ตาย: 30,831
 • อัตราส่วน: 0.66

Dragonbrand (Borlis Pass, Kaineng)

 • คะแนนรวม: 481,608
 • ฆ่า: 29,026
 • ตาย: 29,327
 • อัตราส่วน: 0.99

Northern Shiverpeaks (Sorrow’s Furnace)

 • คะแนนรวม: 479,520
 • ฆ่า: 36,697
 • ตาย: 29,107
 • อัตราส่วน: 1.26

Comments

comments