สรุป WVW ประจำสัปดาห์ โซน NA รอบ 24 ธันวาคม 2016 – 30 ธันวาคม 2016

สรุปผลคะแนน

Tier 1

Blackgate

 • คะแนนรวม: 483,120
 • ฆ่า: 21,866
 • ตาย: 24,511
 • อัตราส่วน: 0.89

Tarnished Coast

 • คะแนนรวม: 377,501
 • ฆ่า: 14,205
 • ตาย: 25,359
 • อัตราส่วน: 0.56

Maguuma (Eredon Terrace)

 • คะแนนรวม: 479,988
 • ฆ่า: 34,533
 • ตาย: 22,899
 • อัตราส่วน: 1.51

Tier 2

Fort Aspenwood (Sanctum of Rall)

 • คะแนนรวม: 424,488
 • ฆ่า: 14,733
 • ตาย: 20,258
 • อัตราส่วน: 0.73

Yak’s Bend (Anvil Rock)

 • คะแนนรวม: 457,226
 • ฆ่า: 26,793
 • ตาย: 41,629
 • อัตราส่วน: 0.64

Jade Quarry

 • คะแนนรวม: 513,997
 • ฆ่า: 39,102
 • ตาย: 22,849
 • อัตราส่วน: 1.71

Tier 3

Dragonbrand (Borlis Pass, Kaineng)

 • คะแนนรวม: 465,828
 • ฆ่า: 28,446
 • ตาย: 30,613
 • อัตราส่วน: 0.93

Sea of Sorrows (Ehmry Bay)

 • คะแนนรวม: 463,200
 • ฆ่า: 31,648
 • ตาย: 33,743
 • อัตราส่วน: 0.94

Stormbluff Isle (Gate of Madness)

 • คะแนนรวม: 428,867
 • ฆ่า: 29,310
 • ตาย: 28,871
 • อัตราส่วน: 1.02

Tier 4

Crystal Desert (Darkhaven, Devona’s Rest)

 • คะแนนรวม: 375,793
 • ฆ่า: 21,498
 • ตาย: 27,826
 • อัตราส่วน: 0.77

Henge of Denravi (Isle of Janthir, Ferguson’s Crossing)

 • คะแนนรวม: 502,532
 • ฆ่า: 32,311
 • ตาย: 33,019
 • อัตราส่วน: 0.98

Northern Shiverpeaks (Sorrow’s Furnace)

 • คะแนนรวม: 474,207
 • ฆ่า: 34,912
 • ตาย: 31,173
 • อัตราส่วน: 1.12

Comments

comments