About

Tyria.in.th เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับเกม Guild Wars 2 ซึ่งจะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับตัวเกม  รวมถึงลงข้อมูลแนะนำวิธีการเล่นและระบบต่างๆ ภายในเกม  เพื่อช่วยเหลือทั้งผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่า