สรุปเนื้อเรื่อง Season 3 Episode 3: A Crack in the Ice

ผ่านไปแล้วสองตอนกับเนื้อเรื่องตอนที่สาม  โดยในตอนที่แล้วเราสามารถหยุดภูเขาไฟใน Ember Bay ได้สำเร็จ  พร้อมกันนั้นไข่มังกรที่เราเก็บไว้ที่ Tarir ก็ฟักออกมาเป็นมังกรน้อยนามว่า Aurene

Read more