เผยแมพ PvP ใหม่ Eternal Coliseum

ตอนนี้ในอเมริกาตรงกับเวลาประมาณห้าโมงเย็นวันที่ 17 กันยายน  ซึ่งทาง ArenaNet กำลังถ่ายทอดสดการแข่งขัน Guild War 2 World Championship อยู่ ณ ตอนนี้เลย

Read more